Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-16 10:58:43 II sesja Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 31.01.2019 r. / Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 31.01.2019r. Natalia Krieger Publikacja artykułu
2019-01-15 14:34:12 Stanowisko ds. przygotowania inwestycji / Informacja o wyniku naboru do Urzędu Miejskiego w kwidzynie na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania inwestycji Natalia Krieger Publikacja artykułu
2019-01-15 14:30:57 Informacja nt. organizatora imprezy w ramach WOŚP oraz kosztów / Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Natalia Krieger Publikacja artykułu
2019-01-15 12:36:19 Architektura i Planowanie Przestrzenne / Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej do zasilania budynków usługowych przy ul. Kościuszki na działce nr 310/81 obręb 0010 Kwidzyn Katarzyna Kozłowska Publikacja artykułu
2019-01-15 08:55:24 Budżet na rok 2019 / Uchwała nr I/13/18 w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na rok 2019 Joanna Bala Publikacja artykułu
2019-01-15 08:41:45 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej / Uchwała Nr 010/g118/D/II/19 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Kwidzynie na 2019 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kwidzyna na lata: 2019-2027 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Joanna Bala Publikacja artykułu
2019-01-14 13:11:53 Protokoły z sesji / Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie - 2019 Natalia Krieger Publikacja artykułu
2019-01-14 11:53:22 Ochrona środowiska / Obwieszczenie o wydanym zezwoleniu dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomezania" na usunięcie krzewów przy ul. Toruńskiej 12 Henryk Kłos Publikacja artykułu
2019-01-14 10:31:55 Oświata, kultura i sport / Podstawowa kwota dotacji, dotacja dla niepublicznych szkół, koszt utrzymania ucznia niepełnosprawnego i objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju od stycznia 2019 r. Monika Wróblewska Publikacja artykułu
2019-01-14 09:11:28 Wykaz miejsc gromadzenia poszczególnych odpadów / Wykaz miejsce, w których można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Małgorzata Ostraszewska-Rożniata Edycja artykułu