Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

2017-06-29 13:29:00
Informacja o sposobie konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz Kwidzyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior +” w Kwidzynie.

2017-06-08 14:21:00
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie pn. "FINAL FOUR - Finały Pucharu ZPRP młodzików w piłce ręcznej" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573)

2017-06-08 14:07:00
Informacja o sposobie konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz Kwidzyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów

2017-06-01 13:33:00
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna

2017-06-01 12:55:00
Nabór na członka komisji konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z dnia 30 maja 2017 r.

2017-05-30 14:54:00
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

2017-05-30 14:49:00
Informacja dla Organizacji Pozarządowych biorących udział w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych, o odwołaniu konkursu

2017-05-30 14:39:00
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

2017-05-26 11:44:00
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna na 2017 rok związanego z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat z rodzin dysfunkcyjnych w formie obozów socjoterapeutycznych.

2017-05-22 13:13:00