Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Karta nr 1/2019 - PPIS - OPINIA dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WARSZAWSKA-GRANICZNA I i prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WARSZAWSKA-GRANICZNA I

2019-01-03 11:14:42
Karta nr 33/2018 - RDOŚ - OPINIA dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WARSZAWSKA-GRANICZNA I i prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WARSZAWSKA-GRANICZNA I

2018-12-14 13:48:36
Karta nr 32/2018 - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WARSZAWSKA-GRANICZNA I

2018-11-30 13:22:34
Karta nr 31/2018 - RDOŚ - OPINIA dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KWIDZYN-ZACHÓD i prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KWIDZYN-ZACHÓD

2018-11-30 12:43:00
Karta nr 30/2018 - Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia realizowanego przez Jabil Poland sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Miłosnej 32 w Kwidzynie pod nazwą: „Budowa fundamentu wraz ze zbiornikiem do magazynowania ciekłego azotu”, usytuowanego na terenie działki nr 19/8 w obr. 0019 Kwidzyn

2018-10-09 14:18:03
Karta nr 29/2018 -Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia OOS dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewiden-cyjnych 220/9, 220/10, 221/6, 221/7, 222/4, 222/5, 223/4, 223/5, 224/5, 225/2, 226/2, 227/2, 228/2, 229/2, 230/2, 231/2, 232/2, 233/2, 234/2, 235/2, 361/4 w obrębie geodezyjnym 0011, oraz 9/4, 9/5, 9/36 w obrębie geodezyjnym 0014, przy ul. Toruńskiej w Kwidzynie woj. Pomorskie”

2018-10-02 11:33:26
Karta nr 28/2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KWIDZYN-POŁUDNIE wraz z podsumowaniem

2018-07-19 09:21:54
Karta nr 27/2018 - uzgodnienie przez RDOŚ w Gdańsku zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu mpzp WARSZAWSKA-GRANICZNA I

2018-07-13 10:03:43
Karta 26/2018 -Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia postępowania OOS dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 220/9, 220/10, 221/6, 221/7, 222/4, 222/5, 223/4, 223/5, 224/5, 225/2, 226/2, 227/2, 228/2, 229/2, 230/2, 231/2, 232/2, 233/2, 234/2, 235/2, 361/4 w obrębie geodezyjnym 0011, oraz 9/4, 9/5, 9/36 w obrębie geodezyjnym 0014, przy ul. Toruńskiej w Kwidzynie woj. Pomorskie”

2018-07-13 09:42:32
Karta nr 25/2018 - Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb projektu mpzp OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI III w Kwidzynie

2018-07-12 14:24:49