Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2018-06-04 09:38:40
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Miasta Kwidzyna przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2017

2018-01-05 12:28:13
Petycja w imieniu mieszkańców Kociewia i Powiśla do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o zaplanowanie zatrzymywania się pociągów na stacjach Prabuty i Smętowo

2017-07-27 12:11:00
Informacja o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu samochodów ciężarowych na drogach gminnych pozostających w zarządzie Burmistrza Miasta Kwidzyna.

2016-10-20 11:29:00