Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokól kontroli przeprowadzonej przez Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w dniach 30.08.2018 r. - 24.09.2018 r.

2019-01-24 12:50:25
Wystapienie pokontrolne Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku - przestrzeganie przepisów kancelaryjno - archiwalnych. Data kontroli 30.06.2017r.

2017-12-04 14:17:45
Protokół kontroli funkcjonowania budżetu obywatelskiego w wybranych miastach województwa pomorskiego, przeprowadzonej przez NIK, 17.10.2017 r.

2017-11-16 12:35:18
Protokół kontroli stanu zachowania i warunków przechowywania ksiąg stanu cywilnego w USC w Kwidzynie przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku w dniu 30.06.2017

2017-10-12 12:37:00
Protokół kontroli archiwalnej w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku w dniu 30.06.2017 r.

2017-10-12 12:33:00
Protokół kontroli przeprowadzonej przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie w dniach 26.04.2017, 28.04.2017

2017-05-12 14:33:00
Protokół kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku w dniach 5.01.2017r., 9-12.01.2017 r.

2017-01-20 12:59:00
Wystąpienie pokontrolne - Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach. Termin kontroli 19-29 września 2016 r.

2016-12-15 12:06:00
Projekt wystąpienia pokontrolnego - Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji z budżetu państwa przekazanych Miastu Kwidzyn w 2015 roku. Termin kontroli: 19-29.09.2016 r.

2016-10-12 11:31:00
Protokół kontroli sprawdzającej stan przygotowania do przekazania zaległej dokumentacji w postaci ksiąg byłego Urzędu Katastralnego, dokumentacji osób które wyjechały za granicę w latach 1951-1954 oraz ksiąg meldunkowych i rejestrów mieszkańców z lat 1945-1974.

2016-03-25 09:35:00