Dostęp do tłumacza języka migowego  

 
 

Urząd Miejski w Kwidzynie zapewnia dostęp do świadczeń usług tłumacza języka migowego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Urząd Miejski w Kwidzynie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późń. zm. ).

Osoby uprawnione, winny zgłosić wolę skorzystania z usług tłumacza języka migowego  co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Biura Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, bądź telefonicznie pod nr 55 646 47 00, faxem: 55 646 47 03 lub elektronicznie na adres info@kwidzyn.pl

 

Liczba odwiedzin : 518
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Natalia Krieger
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Karczewska
Czas wytworzenia: 2015-11-06 00:00:00
Czas publikacji: 2017-11-02 11:23:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak