E-PUAP 

 
 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /ho60n6qa67/SkrytkaESP

http://epuap.gov.pl 

 

W celu przesłania dokumentu do Urzędu należy założyć konto (założenie konta jest bezpłatne), zalogować się jako użytkownik w platformie e-puap, przejść do katalogu usług i wybrać urząd do którego chcemy przesłać dokument, szczegóły w instrukcji użytkownika 

 

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

 

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00 - 16:00) do Sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 108, w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 19 w Kwidzynie, na następujących nośnikach danych:

- dyskietka 1,44 MB

- pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

3. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

- Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym

- Akceptowalne formaty załączników to:  DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP

- Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Elektroniczną skrzynkę podawczą udostępniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Liczba odwiedzin : 902
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Żylis
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Karczewska
Czas wytworzenia: 2008-04-30 00:00:00
Czas publikacji: 2015-12-02 08:45:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak