Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Konsultacje spoleczne dotyczace zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023

2018-05-22 08:36:47
SPRAWOZDANIE ZA OKRES 2015-2016 Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KWIDZYNA NA LATA 2014-2017

2018-05-08 14:32:43
Program Ochrony Środowiska dla miasta Kwidzyna na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 oraz opinia RDOś w Gdańsku o braku znaczącego oddziaływania na środowisko

2018-04-27 14:36:51
Program Ochrony Środowiska dla miasta Kwidzyna na lata 2008 - 2015 i Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Kwidzyna na lata 2008 - 2015

2018-04-06 14:11:58
Konsultacje społeczne projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/126/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kwidzyna

2018-02-05 08:41:39
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Kwidzyna do 2020 r.

2018-01-24 09:16:38
Zintegrowany Program Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna do 2020 r.

2018-01-24 08:48:09
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kwidzyna na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021

2016-12-15 14:17:00
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA KWIDZYNA NA LATA 2008-2015 ZA OKRES 2011-2012

2013-11-27 12:55:00


2010-10-11 14:03:00