Skarbnik Miasta 

 
 

Elżbieta Mankiewicz

Skarbnik Miasta


Wykształcenie: wyższe

 

 

 

 
Kontakt:
ul. Warszawska 19, pok. 102, wysoki parter
tel. (055) 6464 735
e-mail: emankiewicz@um.kwidzyn.pl
 
Kompetencje:

Skarbnik, w zakresie ustalonym przez Burmistrza, zapewnia właściwe przygotowanie projektu budżetu oraz nadzoruje jego wykonanie.

 

1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu,

2) dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Burmistrza o jego realizacji,

3) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

4) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, izbą i urzędami skarbowymi,

5) informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty, względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować,

6) dokonywanie wstępnej i bieżącej kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,

7) opracowywanie przepisów wewnętrznych, dotyczących gospodarki finansowej.

 

2. Zgodnie z ustalonym podziałem zadań, Skarbnikowi podlegają bezpośrednio:

1) Koordynator Zespołu ds. Budżetu i Księgowości Budżetowej,

2) Koordynator Zespołu ds. Podatków i Opłat Lokalnych.

 

3. W związku z realizacją powierzonych zadań, Skarbnik nadzoruje pracę Zespołu ds. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz obsługi kredytowej miasta.

 

Liczba odwiedzin : 1228
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Graś
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Karczewska
Czas wytworzenia: 2003-06-28 00:00:00
Czas publikacji: 2017-05-19 13:35:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak